Αμφίπολη:Στον τέταρτο θάλαμο το μεγάλο μυστικό; Οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες, τα πανέμορφα χρώματα και η μαρμάρινη πόρτα (φωτο)

587 Views
Αμφίπολη:Στον τέταρτο θάλαμο το μεγάλο μυστικό; Οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες, τα πανέμορφα χρώματα και η μαρμάρινη πόρτα (φωτο) Αμφίπολη:Στον τέταρτο θάλαμο το μεγάλο μυστικό; Οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες, τα πανέμορφα χρώματα και η μαρμάρινη πόρτα (φωτο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αμφίπολη: Στον τέταρτο θάλαμο το μεγάλο μυστικό; Οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες, τα πανέμορφα χρώματα και η μαρμάρινη πόρτα
Αμφίπολη: Στον τέταρτο θάλαμο το μεγάλο μυστικό; Οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες, τα πανέμορφα χρώματα και η μαρμάρινη πόρτα (φωτογραφίες)
Οι έρευνες στην Αμφίπολη έφεραν στο φως ολόκληρες τις Καρυάτιδες, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Πολιτισμού. Συνεχίζονται οι εργασίες και οι έρευνες για την ύπαρξη τέταρτου θαλάμου στον τύμβο. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρει τα εξής:
"Με την αφαίρεση τριών σειρών από τους πωρόλιθους του τοίχου σφράγισης, μπροστά από τον δεύτερο διαφραγματικό τοίχο, αποκαλύφθηκαν ολόκληρες οι Καρυάτιδες, οι οποίες έχουν ύψος 2,27μ. Φορούν ποδήρη χιτώνα και μακρύ κροσσωτό ιμάτιο με πλούσιες πτυχώσεις. Φέρουν κοθόρνους, οι οποίοι είναι διακοσμημένοι με κόκκινο και κίτρινο χρώμα, ενώ τα ακροδάχτυλα των ποδιών τους έχουν αποδοθεί με εξαιρετική λεπτομέρεια.
Στέκονται επάνω σε μαρμάρινα βάθρα μήκους 1,33μ. και πλάτους 0,68μ., τα οποία έχουν αποκαλυφθεί, προς το παρόν, σε ύψος περίπου 0,30μ. Η όψη των βάθρων είναι διαμορφωμένη με στέψεις και ορθοστάτες. Ακολουθούν δηλαδή, τον τύπο της μαρμάρινης επένδυσης των τοίχων όλων των θαλάμων. Η απόσταση μεταξύ των δύο βάθρων είναι 1,68μ., όσο και το θυραίο άνοιγμα του πρώτου διαφραγματικού τοίχου με τις Σφίγγες. Στην επιφάνεια του βάθρου της ανατολικής Καρυάτιδος, διακρίνεται κόκκινο χρώμα. Επίσης, κατά την αφαίρεση της αμμώδους επίχωσης πλησίον των Καρυάτιδων βρέθηκαν τμήματα των χεριών τους.
Αμφίπολη: Στον τέταρτο θάλαμο το μεγάλο μυστικό; Οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες, τα πανέμορφα χρώματα και η μαρμάρινη πόρτα (φωτογραφίες)
Στον τρίτο χώρο πραγματοποιήθηκε γεωτρητικός δειγματοληπτικός έλεγχος, με χειροκίνητο γεωτρύπανο, σε προεπιλεγμένες θέσεις. Έτσι, εντοπίστηκε μαρμάρινο θύρωμα, ανοίγματος 0,96 μ. , στο βόρειο τοίχο του.
Στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ως προς την περιεκτικότητα του αέρα, στο εσωτερικό του και προέκυψε ότι η περιεκτικότητα σε στοιχεία οξυγόνου και μονοξειδίου του άνθρακα βρίσκεται σε κανονικά επίπεδα. Αυξημένη είναι μόνο η σχετική υγρασία (87%), ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21,5 – 22,70C.
Αμφίπολη: Στον τέταρτο θάλαμο το μεγάλο μυστικό; Οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες, τα πανέμορφα χρώματα και η μαρμάρινη πόρτα (φωτογραφίες)
Οι παραπάνω συνθήκες του μικροκλίματος του τρίτου χώρου δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στους εργαζόμενους στο εσωτερικό του.
Τεχνικές εργασίες
Η πρόσβαση στον τρίτο χώρο του μνημείου για την τοποθέτηση αντιστήριξης- υποστύλωσης και η συνέχιση της ανασκαφικής διαδικασίας προετοιμάζεται συστηματικά με παράλληλες ενέργειες , οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Αμφίπολη: Στον τέταρτο θάλαμο το μεγάλο μυστικό; Οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες, τα πανέμορφα χρώματα και η μαρμάρινη πόρτα (φωτογραφίες)
-Αποφασίστηκε από την διεπιστημονική ομάδα η είσοδος στον τρίτο χώρο, να μην γίνει από την οπή στο άνω δυτικό μέρος του τρίτου διαφραγματικού τοίχου, αλλά διά της αρχαίας εισόδου. Επομένως, πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία θα αφαιρεθεί επίχωση από τον δεύτερο χώρο, θα απομακρυνθεί το πεσμένο τμήμα του υπέρθυρου και θα υποστυλωθεί το θύρωμα μεταξύ δεύτερου και τρίτου χώρου, με ξύλινα στοιχεία.
  -Θα ενισχυθεί η αντιστήριξη στο δεύτερο χώρο, σε κατώτερη στάθμη, ώστε να αναληφθούν οι πρόσθετες εξωτερικές ωθήσεις γαιών, μετά από την απομάκρυνση της επίχωσής του.
Αμφίπολη: Στον τέταρτο θάλαμο το μεγάλο μυστικό; Οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες, τα πανέμορφα χρώματα και η μαρμάρινη πόρτα (φωτογραφίες)
-Προετοιμάζεται δάπεδο εργασίας, με την απομάκρυνση χώματος από τον δεύτερο χώρο, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος μεγάλου μήκους μεταλλικών στοιχείων αντιστήριξης και υποστύλωσης του τρίτου χώρου. Επίσης θα αφαιρεθούν πρόσθετοι λίθοι από τον τοίχο σφράγισης, μπροστά από τις Καρυάτιδες, για την τοποθέτηση της μεταφορικής ταινίας απομάκρυνσης χώματος και της γερανογέφυρας μεταφοράς λίθων, από τον τρίτο χώρο.
  -Απομάκρυνση χώματος, κατά 1μ., από τον πρώτο χώρο (σχεδόν ως το δάπεδο) και επέκταση της αντιστήριξης και υποστύλωσης του, επίσης λόγω της αλλαγής στάθμης της εσωτερικής επίχωσης.
Αμφίπολη: Στον τέταρτο θάλαμο το μεγάλο μυστικό; Οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες, τα πανέμορφα χρώματα και η μαρμάρινη πόρτα (φωτογραφίες)
  -Οι εργασίες καταβιβασμού της επίχωσης, εξωτερικά και πάνω ακριβώς από το μνημείο, θα πραγματοποιηθούν μετά την πρώτη φάση προσωρινής αντιστήριξης-υποστύλωσης του τρίτου χώρου, πριν δηλαδή, να ξεκινήσει η απομάκρυνση της επίχωσης.
  -Είναι σε εξέλιξη η μελέτη των μέτρων αντιστήριξης και υποστύλωσης του τρίτου χώρου, ώστε να καθορισθούν οι ποσότητες και οι θέσεις τοποθέτησης των στοιχείων αντιστήριξης-υποστύλωσης, καθώς και οι φάσεις τοποθέτησης, σε συνάρτηση με την ανασκαφική εργασία.
Αμφίπολη: Στον τέταρτο θάλαμο το μεγάλο μυστικό; Οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες, τα πανέμορφα χρώματα και η μαρμάρινη πόρτα (φωτογραφίες)
  -Για την αντιμετώπιση της απορροής των ομβρίων, από την περιοχή του μνημείου, σχεδιάστηκε η τοποθέτηση αγωγού, κατά μήκος της μεγάλης αύλακας, έξω από τον περίβολο.
  -Πραγματοποιείται γεωτεχνική έρευνα στην περιοχή του μνημείου για την διαπίστωση της σύστασης και των γεωτεχνικών ιδιοτήτων των απαντώμενων γεωϋλικών. Η έρευνα θα γίνει με επαρκή αριθμό γεωτρήσεων και εργαστηριακών δοκιμών.
Αμφίπολη: Στον τέταρτο θάλαμο το μεγάλο μυστικό; Οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες, τα πανέμορφα χρώματα και η μαρμάρινη πόρτα (φωτογραφίες)
H κ. Μενδώνη
Από την ανακοίνωση του υπ. Πολιτισμού δεν επιβεβαιώνεται η ύπαρξη μακεδονικών νομισμάτων ενώ η Λίνα Μενδώνη, γγ του υπουργείου Πολιτισμού, μιλώντας την Κυριακή το πρωί στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», σημείωσε μεταξύ άλλων ότι οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν και τέταρτο θάλαμο. Οι επιστήμονες βρήκαν θύρωμα στον τέταρτο διαφραγματικό τοίχο, γεγονός που τους οδηγεί βάσιμα στο συμπέρασμα ότι στον τύμβο υπάρχει και τέταρτος θάλαμος.
Σχολιάζοντας το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής περί εύρεσης μακεδονικών νομισμάτων στον Τύμβο Καστά η κ Μενδώνη δεν το επιβεβαίωσε αλλά ούτε και το διέψευσε.
Αμφίπολη: Στον τέταρτο θάλαμο το μεγάλο μυστικό; Οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες, τα πανέμορφα χρώματα και η μαρμάρινη πόρτα (φωτογραφίες)

Σύμφωνα με το vima.gr τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας εργασίας - σε αυτήν τις τελευταίες ημέρες εντάχθηκε και σπηλαιολόγος αφού στην ανασκαφή επικρατούν συνθήκες εξερεύνησης σπηλαίου - βρίσκονται κατά κοινή ομολογία μπροστά σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία η οποία προάγει αυτές καθαυτές τις μεθόδους της αρχαιολογικής έρευνας καθώς διδάσκει αλλά και παρέχει νέα τεχνογνωσία.
Ο τρίτος θάλαμος του μνημείου στον λόφο Καστά αποδείχθηκε πάντως το μεγαλύτερο
στοίχημα μέχρι τούδε αφού η δυσμενής δομική κατάσταση η οποία διαπιστώθηκε στην πρώτη απόπειρα εισόδου μελών της διεπιστημονικής ομάδας προ δεκαημέρου, περίπου, επέβαλε τη λήξη αυξημένων μέτρων σε τεχνικό επίπεδο. Παράλληλα, αναθεωρήθηκε και ο ίδιος ο τρόπος εισόδου στον χώρο καθώς η οπή που βρίσκεται στον τρίτο διαφραγματικό τοίχο κρίθηκε επισφαλής και διαπιστώθηκε κίνδυνος κατάρρευσης. Ετσι «έπειτα από πολλή σκέψη», όπως χαρακτηριστικά λένε πηγές του ΥΠΠΟΑ, προκρίθηκε η λύση της κύριας εισόδου καθώς θεωρήθηκε ασφαλέστερη επιλογή προϋποθέτοντας, βέβαια, βαρύτερη υποστύλωση.

Αμφίπολη: Στον τέταρτο θάλαμο το μεγάλο μυστικό; Οι εντυπωσιακές Καρυάτιδες, τα πανέμορφα χρώματα και η μαρμάρινη πόρτα (φωτογραφίες)

Αναφορικά με το πολυσυζητημένο θέμα της σύλησης ή μη του μνημείου, τα δεδομένα παραμένουν τα ίδια. Σύμφωνα και πάλι με πηγές του υπουργείου «υπάρχουν ενδείξεις ότι στην αρχαιότητα έγιναν απόπειρες τυμβωρυχίας, αλλά δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια αυτή τη στιγμή σε ποιον βαθμό έφτασαν...».
Στο ερώτημα πόσο καιρό θα παραμείνει ακόμη ανοιχτή η ανασκαφή στον λόφο Καστά, δεδομένου ότι βρισκόμαστε πλέον στο φθινόπωρο, αρμόδια χείλη εξηγούν πως αυτό εξαρτάται από δύο παράγοντες: αφενός τις ίδιες τις καιρικές συνθήκες και αφετέρου αυτό καθαυτό το μνημείο. «Μια ανασκαφή δεν την κλείνεις απότομα» λένε χαρακτηριστικά. «Πρέπει να διακοπεί σε στιγμή που επιτρέπουν το ίδιο το μνημείο και η διασφάλισή του».

Μιλώντας στην ηλεκτρονική σελίδα TheToc και απαντώντας σε ερώτηση περί ενδεχόμενης απογοήτευσης σε περίπτωση που αποδειχθεί τελικά ότι ο νεκρός δεν ανήκε στο περιβάλλον του Μεγάλου Αλεξάνδρου η γενική γραμματέας του ΥΠΠΟΑ κυρία Λίνα Μενδώνη είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα συμμεριστώ ποτέ μια απογοήτευση αυτού του είδους, δεδομένου του ότι το ίδιο το μνημείο με αυτά που μέχρι σήμερα έχει αποκαλύψει δηλώνει ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα, ένα μνημείο με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες που η επιστημονική κοινότητα θα συζητεί για την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον, ένα μνημείο που μπορεί να προσδώσει έναν σημαντικό αναπτυξιακό πόρο στην περιοχή. Δεν θα συμμεριζόμουν συναισθήματα απογοήτευσης».

Φωτογραφικό υλικό


Αρθρογραφος

kulturosupa.gr
kulturosupa.gr

Γραψε το σχολιο σου

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Υπογραμμίζονται τα υποχρεωτικά πεδία *

Γραψε το σχολιο σου στο Facebook

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

τελευταιες αναρτησεις
Μια λαμπρή μουσική πορεία «Από τον Σκοτεινό Έρωτα στον Ερωτόκριτο»
Μια λαμπρή μουσική πορεία «Από τον Σκοτεινό Έρωτα στον Ερωτόκριτο»
με 0 Σχόλια 1350 Views

Μια μοναδική μουσική αναδρομή στο μελωδικό κι ευαίσθητο έργο του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.  Είδε η Μαρία Γρηγοριάδου και σχολιάζει για την Κουλτουρόσουπα.

Περισσότερα ...

ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη θεατρομανία
ΣΙΝΕΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Σινεμανία
ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Μουσικόμανία
ΤΕΧΝΗ - ΒΙΒΛΙΟ

Περισσότερα Τέχνη Βιβλίο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερη Θεσσαλονίκη