Kulturosupa.gr - RSS http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/ put the rss description here. +Mon, 27 Mar 2017 08:59:00 +0300 en hourly 1 http://kulturosupa.gr/ http://kulturosupa.gr/upload/logo.png Rss title here http://kulturosupa.gr/ <![CDATA[Εισπρακτικές εταιρείες, τι αλλάζει - Πότε θα ενοχλούν τους οφειλέτες]]> http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/eispraktikes-etaireies-18570/ http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/eispraktikes-etaireies-18570/#comments +Mon, 27 Mar 2017 08:59:00 +0300 40 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/eispraktikes-etaireies-18570/  Εισπρακτικές εταιρείες, τι αλλάζει - Πότε θα ενοχλούν τους οφειλέτες

]]>
 Εισπρακτικές εταιρείες, τι αλλάζει - Πότε θα ενοχλούν τους οφειλέτες.

Στην τελική του μορφή βρίσκεται το σχέδιο νόμου για τις εισπρακτικές εταιρείες που ρυθμίζει, εκ νέου, την αγορά. Το υπουργείο Οικονομίας εκτιμά ότι η αναμόρφωση της νομοθεσίας είναι απαραίτητη καθώς, πολύ συχνά πλέον, οι τράπεζες, αλλά και κάθε άλλοι προμηθευτές (εταιρείες τηλεπικοινωνιών κλπ.), συνεργάζονται με δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να καλούν τους οφειλέτες για τα χρέη τους. Στις περιπτώσεις αυτές, παρ' όλο που οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες λειτουργούν ουσιαστικά ως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, δεν υπάγονται στο σχετικό νόμο κι επομένως δεν ισχύουν γι' αυτούς οι υποχρεώσεις και περιορισμοί της νομοθεσίας.

Δύο από τις βασικές αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εισπρακτικές εταιρείες είναι ότι κάθε επτά ημέρες, και όχι κάθε δεύτερη ημέρα, όπως ισχύει σήμερα, θα επιτρέπεται στις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών να ενοχλούν τους οφειλέτες για ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ η ενημέρωση των οφειλετών θα επιτρέπεται να διενεργείται πλέον όχι μόνο από κεφαλαιουχικές εταιρείες, όπως ήταν μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο στο σχέδιο νόμου: «σε περίπτωση κατά την οποία δανειστής αναθέσει υπηρεσίες ενημέρωσης σε τρίτους υποκείμενους, σε ειδική νομοθεσία, οφείλει να διασφαλίζει ότι η ενημέρωση στην οποία θα προβαίνουν οι τρίτοι θα πληροί και διενεργείται υπό τους όρους του παρόντος νόμου».

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να καλυφθεί το κενό που αφορά στην ενημέρωση των οφειλετών από δικηγόρους και με την προσέγγιση αυτή, οι μεν δικηγόροι εξακολουθούν να υπάγονται στην πειθαρχική αρμοδιότητα των συλλόγων τους στους δε δανειστές είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις.

Πάντως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση εφόσον αναφέρεται σε «τρίτους» και δεν ονοματίζει αποκλειστικά τους δικηγόρους ή τις δικηγορικές εταιρείες, εκτιμάται ότι αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να ασχοληθούν στο μέλλον με το αντικείμενο και άλλες εταιρείες όπως πχ λογιστικά γραφεία. Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου η έννοια του οφειλέτη περιορίζεται στα φυσικά πρόσωπα (δηλαδή δεν αφορά επιχειρήσεις), συστηματοποιούνται και εξειδικεύονται οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση που παραβιάζουν τον νόμο οι εισπρακτικές εταιρείες και γίνεται αυστηρότερος ο τρόπος ταυτοποίησης του οφειλέτη προκειμένου να μην αποκαλύπτεται ο σκοπός της όχλησης σε τρίτους.Πάντως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται καμιά ποινή για τον προμηθευτή.

Σύμφωνα με το πλαίσιο, οι προμηθευτές όταν ενημερώνουν τους οφειλέτες για τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις του νόμου. Στην περίπτωση, όμως, που αναθέσουν την ενημέρωση σε εταιρεία, τότε, κατ΄εφαρμογή του νόμου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οφείλουν να ενημερώσουν τον οφειλέτη για τη διαβίβαση των δεδομένων του στη συμβαλλόμενη εταιρεία.

Όμως, δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου ειδική αναφορά για το τι γίνεται αν με ευθύνη του προμηθευτή συνεχίζεται η όχληση του οφειλέτη (π.χ. αν δεν έχει ενημερώσει η τράπεζα την εταιρεία ότι ήρθε σε συμβιβασμό με το δανειολήπτη, οπότε η εισπρακτική εταιρεία θα πρέπει να σταματήσει να ενοχλεί το φυσικό πρόσωπο).

Σχετικά με την ευθύνη των δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν ως εισπρακτικές, η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή αναφέρει σε έγγραφο της που διαβιβάστηκε πρόσφατα στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, ότι όταν η ενημέρωση αυτή ανατίθεται σε δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες, τότε αρμόδιοι για τον έλεγχο τήρησης του ειδικού θεσμικού πλαισίου και την επιβολή ενδεχόμενων κυρώσεων ορίζονται οι οικείοι δικηγορικοί σύλλογοι.

Υπενθυμίζει, δε, ότι στο πλαίσιο αυτό διαβιβάστηκαν από τη γενική γραμματεία στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, καταγγελίες που υποβλήθηκαν στη γραμματεία, οι οποίες στην πλειονότητά τους αφορούν σε φαινόμενα έλλειψης σεβασμού της προσωπικότητας και μη διαφύλαξης του προσωπικού απορρήτου, από δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες.

Η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή γνωρίζει πως το θέμα έχει απασχολήσει το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος έχει υιοθετήσει την άποψη ότι οι αθέμιτες συμπεριφορές που επιδεικνύονται απέναντι σε πολίτες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έναντι των δανειστών τους, προσβάλλουν το σύνολο του δικηγορικού σώματος. Είναι χαρακτηριστικό του κλίματος αυτού, ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει αποφασίσει προσθήκη σχετικής διάταξης στα πειθαρχικά παραπτώματα του Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων.
]]>
0 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/eispraktikes-etaireies-18570/feed/
<![CDATA[Κι όμως! Η αλλαγή στη θερινή ώρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας]]> http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/αallagi-vras-prokalei-18566/ http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/αallagi-vras-prokalei-18566/#comments +Sun, 26 Mar 2017 08:42:00 +0300 40 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/αallagi-vras-prokalei-18566/  Κι όμως! Η αλλαγή στη θερινή ώρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας

]]>
 Κι όμως! Η αλλαγή στη θερινή ώρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η θερινή ώρα θα ισχύσει ξανά από την Κυριακή στην Ελλάδα και τα ρολόγια -θέλοντας και μη- θα ρυθμισθούν μια ώρα μπροστά. Κατά καιρούς ορισμένες επιστημονικές έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι αυτή η αλλαγή της ώρας μπορεί να κρύβει κινδύνους για μερικούς ανθρώπους (ασφαλώς όχι για τους περισσότερους), όπως να αυξήσει τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά, να προκαλέσει περισσότερα τροχαία στους δρόμους, ακόμη και να μειώσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Μια πρωτότυπη ψυχολογική μελέτη το Δεκέμβριο του 2016, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, έδειξε ότι, την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την αλλαγή της θερινής ώρας, οι δικαστές στις ΗΠΑ επιβάλλουν ποινές που έχουν κατά μέσο όρο 5% μεγαλύτερη διάρκεια, σε σχέση με τις ποινές που επέβαλαν την προηγούμενη εβδομάδα ή εκείνες που θα επιβάλουν στο μέλλον, όταν πια ο οργανισμός τους θα έχει συνηθίσει την αλλαγή.

Η αλλαγή της ώρας φαίνεται πως επηρεάζει το ανθρώπινο βιολογικό ρολόι, με συνέπεια να προκαλείται μια μικρή σύγχυση στον οργανισμό. Οι περισσότεροι ανθρώποι δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά για ορισμένους η αλλαγή της ώρας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακό επεισόδιο (έμφραγμα ή εγκεφαλικό), ιδίως στους ηλικιωμένους και στους καρκινοπαθείς.

Μια αμερικανική έρευνα του 2014 σε αμερικανικά νοσοκομεία έδειξε μια αύξηση κατά 25% στα εμφράγματα τη Δευτέρα, αμέσως μετά την αλλαγή της θερινής ώρας, σε ανθρώπους ευάλωτους στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Από την άλλη, ακόμη και μια ελαφριά στέρηση ή διαταραχή του ύπνου, ιδίως σε άτομα που πάσχουν από αϋπνία, που προκαλεί η αλλαγή της ώρας, μπορεί να αυξήσει έως 17% τον κίνδυνο ένας οδηγός να εμπλακεί σε τροχαίο.

Το βιολογικό ρολόι του ανθρώπου -όπως και των ζώων- χρησιμοποιεί το φως της μέρας για να συγχρονίζεται με το περιβάλλον, καθώς αλλάζουν οι εποχές. Όμως η «θεσμική» αλλαγή της ώρας διαταράσσει αυτό τον συγχρονισμό, καθώς συμβαίνει απότομα. Εκτιμάται ότι ο οργανισμός χρειάζεται περίπου μια μέρα προκειμένου να προσαρμοστεί σε μια αλλαγή του ρολογιού κατά μία ώρα. Στις περιπτώσεις των μακρινών αεροπορικών ταξιδιών, όπου το «τζετ λαγκ» είναι ακόμη χειρότερο, το σώμα χρειάζεται ακόμη περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστεί στη νέα ζώνη ώρας.

Ένα βασικό σκεπτικό για τη θερινή ώρα (από την εποχή που την πρότεινε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος το 1784) είναι ότι, χάρη στην καθυστερημένη δύση του ήλιου, οι άνθρωποι θα περνάνε λιγότερες ώρες στα σπίτια τους με φως, άρα θα γίνεται εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων. Αλλά και γι' αυτό έχουν εκφρασθεί αμφιβολίες κατά πόσο όντως συμβαίνει.

Τέλος, δεν μπορεί να μην αναφέρει κανείς πόσο άσχημη είναι η αίσθηση ότι θα έχεις χάσει μια ώρα από τη ζωή σου...
]]>
0 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/αallagi-vras-prokalei-18566/feed/
<![CDATA[Κι όμως, η Σκάρλετ Γιόχανσον απάντησε στον Ευκλείδη Τσακαλώτο (βίντεο)]]> http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/skarlet-tsakalotos-18552/ http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/skarlet-tsakalotos-18552/#comments +Sat, 25 Mar 2017 09:17:00 +0200 40 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/skarlet-tsakalotos-18552/  Κι όμως, η Σκάρλετ Γιόχανσον απάντησε στον Ευκλείδη Τσακαλώτο (βίντεο)

]]>
 Κι όμως, η Σκάρλετ Γιόχανσον απάντησε στον Ευκλείδη Τσακαλώτο (βίντεο)

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για τη σταρ λέγοντας: «Όντως ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι θα θέλει τα πλεονάσματα να είναι 2%, όπως και εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Γιόχανσον! Πολλά πράγματα μπορεί να θέλουμε».

Ωστόσο, η Σκάρλετ Γιόχανσον, δίνοντας συνέντευξη στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο για τη νέα της ταινία «Ghost in the Shell», έμαθε τι ειπώθηκε από τον υπουργό Οικονομικών και έδωσε την δική της απάντηση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, λοιπόν, η ηθοποιός έμεινε άφωνη, μετά ξέσπασε σε γέλια και στη συνέχεια είπε: «Μου φαίνεται πολύ αστείο. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα γινόμουν θέμα συζήτησης στην Βουλή των Ελλήνων, αλλά έγινε κι αυτό. Βρέθηκα και εκεί...»!

]]>
0 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/skarlet-tsakalotos-18552/feed/
<![CDATA[Σαλονικιός έκανε πρόταση γάμου σε… Escape Room (vid)]]> http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/protasi-gamou-escape-room-vid--18498/ http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/protasi-gamou-escape-room-vid--18498/#comments +Tue, 21 Mar 2017 10:07:00 +0200 40 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/protasi-gamou-escape-room-vid--18498/  Σαλονικιός έκανε πρόταση γάμου σε… Escape Room (vid)

]]>
 Σαλονικιός έκανε πρόταση γάμου σε… Escape Room (vid) 

Κατά καιρούς έχουμε δει πολλές πρωτότυπες προτάσεις γάμου, αυτή όμως είναι αναμφισβήτητα η πιο... παιχνιδιάρικη πρόταση γάμου που έγινε ποτέ!

Ο Σαλονικιός Μιχάλης επισκέφθηκε Escape Room έναν μήνα πριν την πολυπόθητη βραδιά για να ζητήσει να οργανώσουν μαζί το τέλειο σχέδιο.

Το σενάριο είχε ως εξής: Κέρδισε σε έναν εικονικό διαγωνισμό της εταιρίας όπου το έπαθλο ήταν ένα θεματικό δωμάτιο για ένα ζευγάρι για τον μήνα Μάρτιο. Το μήνυμα στάλθηκε στον.. νικητή ενημερώνοντας για την ημέρα, την ώρα και το δωμάτιο που κέρδισε. Δεν είχε λοιπόν παρά να πείσει την γυναίκα της ζωής του Mαρία, να τον ακολουθήσει στο παιχνίδι για να λύσουν μαζί τους γρίφους και το μυστήριο που κρυβόταν μέσα στο δωμάτιο απόδρασης. Εύκολη πρόκληση όταν ο τελικός στόχος είναι να την κάνει να τον ακολουθήσει για το υπόλοιπο της ζωής τους !!

Φυσικά η GREAT ESCAPE Thessaloniki διαμόρφωσε το θεματικό της δωμάτιο για την πρόταση ειδικά σχεδιασμένο για εκείνη την ημέρα, κρύβοντας στο πιο απίθανο σημείο του δωματίου ένα κρυφό μήνυμα που φανερώθηκε μόνο όταν η μέλλουσα νύφη έλυσε έναν συγκεκριμένο γρίφο. Η έκπληξη και η συγκίνηση ήταν μεγάλη όπως θα δείτε και στα πλάνα.

 Εμείς να ευχηθούμε στο ζευγάρι μέσα από την καρδιά μας "Η ώρα η καλή" και να έχουν μια ευτυχισμένη και.. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΗ ζωή μαζί!

]]>
0 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/protasi-gamou-escape-room-vid--18498/feed/
<![CDATA[FEUD: Bette and Joan – Χολιγουντιανά κουτσομπολιά με φανταστικές ερμηνείες. Από την Δανάη Οικονόμου.]]> http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/feud-bettea-nd-joan-18486/ http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/feud-bettea-nd-joan-18486/#comments +Mon, 20 Mar 2017 17:23:00 +0200 171 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/feud-bettea-nd-joan-18486/ FEUD : Bettea nd Joan – Χολιγουντιανά κουτσομπολιά με φανταστικές ερμηνείες. Από την Δανάη Οικονόμου.

]]>
 FEUD : Bette and Joan – Χολιγουντιανά κουτσομπολιά με φανταστικές ερμηνείες.  Από την Δανάη Οικονόμου.

Χόλιγουντ, early 60s, όσκαρ, βραδινές τουαλέτες, ατέλειωτα martinis, φώτα, κλακέτες aaand action!
 
Ο δημιουργός του Glee και του American Horror Story, Ryan Murphy συνεργάζεται με την FX και δημιουργεί το Fued, μια σειρά γεμάτη ίντριγκα και παρασκήνιο. Κάθε κύκλος της νέας σειράς αφορά επικές έχθρες και διχόνοιες μεταξύ διάσημων ζευγαριών ή και όχι, με τις ιστορίες τους βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα. Στον πρώτο κύκλο που μόλις ξεκίνησε (είδαμε τα 3 από τα 8 συνολικά επεισόδια), παρακολουθούμε τη ρήξη μεταξύ Bette Davis και Joan Crawford κατά τη διάρκεια της μιας και μοναδικής συνεργασίας τους στο θρίλερ του 1962 “What Ever Happened to Baby Jane?” 
 
Η Joan Crawford πάλαι ποτέ σταρ και σύμβολο του σεξ, καταρρέει βλέποντας τις ρυτίδες της να μεγαλώνουν και τη ζήτησή της να μικραίνει και μπεκροπίνει μπροστά στη θέα της εκρηκτικής Marilyn Monroe που την καταποντίζει με τα νιάτα της και την ομορφιά της. Ανήμπορη να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα και τα ανυπέρβλητα χρέη της αποφασίζει να γυρίσει μια νέα ταινία – ένα θρίλερ – ακολουθώντας τα χνάρια του Χίτσκοκ με το επικό Ψυχώ και ελπίζοντας να ξαναμπεί στο προσκήνιο. Κατόπιν ενδελεχούς αναζήτησης σεναρίων, επιλέγει το βιβλίο “What Ever Happened to Baby Jane?” και μαζί με αυτό επιλέγει τη συμπρωταγωνίστριά της που θεωρεί πως μόνο η  Bette Davis μπορεί να είναι.
 
Η κυρία Davis από την άλλη – επίσης “σκονισμένη” σταρ της δεκαετίας του 30΄, προσπαθεί να επιβιώσει στο Broadway δίνοντας παραστάσεις β' κατηγορίας, μυρίζει ναφθαλίνη και ουίσκι και σκάει από τη ζήλια της βλέποντας το κοινό να αποθεώνει τις κατά πολύ μικρότερες συναδέλφους της. Όταν λοιπόν ενημερώνεται για την πρόταση της Crawford – με την οποία μισιούνται θανάσιμα – δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να δεχτεί.
 
Η Warner Brothers αναλαμβάνει τα γυρίσματα της ταινίας υπό τη σκηνοθετική αιγίδα του Robert Aldrich και από την πρώτη κιόλας μέρα των γυρισμάτων τα κορίτσια βγάζουν νυχάκια (γυναίκες!). Δηλώσεις, κόντρα δηλώσεις, “Γιατί το' πες αυτό;” - “Μα δεν είπα τίποτα χρυσή μου”, εκβιασμοί, “ή αυτή ή εγώ” και λοιπά παρελκόμενα συμπληρώνουν την έχθρα των δυο πρωταγωνιστριών.
 
Και τι μας νοιάζει τώρα για δυο ξεπεσμένες σταρλέτες που μαλλιοτραβιούνται;  
Ορθώς θα με ρωτήσετε. Κι εγώ την ίδια απορία εξέφρασα στον εαυτό μου. Δεν σας είπα όμως για το cast έτσι; Στο ρόλο της Joan Crawford συναντάμε την εκπληκτική Jessica Lange, ενώ την Bette Davis ερμηνεύει υποδειγματικά η Susan Sarandon. Αν και το δίδυμο αυτό είναι αρκετό για να πείσει και τους πιο σινεφίλ, προσθέτω τον αγαπημένο Alfred Molina στο ρόλο του σκηνοθέτη, ενώ το τοπίο ομορφαίνουν με την “αφηγηματική” τους παρουσία η Catherine Zeta-Jones ως Olivia de Havilland και η Kathy Bates ως Joan Blondell. Όλες οι ερμηνείες είναι σεμιναρίου και παρά το κάπως ρηχό περιεχόμενο της σειράς  χαίρεσαι να τη  βλέπεις.
 
Η σκηνοθεσία είναι εκπληκτική, με ακριβή παραγωγή νομίζεις πως βρίσκεσαι μέσα στα χολιγουντιανά studios, ενώ η επιλογή της εποχής και των ηθοποιών σου εξάπτει τη φαντασία και δίνει ώθηση στους κινηματογραφόφιλους να ταξιδέψουν σε άλλες εποχές, ανακαλύπτοντας ποιοτική 7η τέχνη.
 
Όσον αφορά το feud, σίγουρα θέλεις στο τέλος να μάθεις τι συμβαίνει τελικά με τη Baby Jane. 
 
Σας αφήνω με τι άλλο; Το soundtrack του What ever happened to Baby Jane φυσικά!

]]>
1 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/feud-bettea-nd-joan-18486/feed/
<![CDATA[Ενα τσάι την ημέρα την άνοια την κάνει πέρα...]]> http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/tsai-anoia-18482/ http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/tsai-anoia-18482/#comments +Mon, 20 Mar 2017 16:48:00 +0200 40 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/tsai-anoia-18482/  Ενα τσάι την ημέρα την άνοια την κάνει πέρα...

]]>
 Ενα τσάι την ημέρα την άνοια την κάνει πέρα...

Αισιόδοξα στοιχεία για τη δυνατότητα πρόληψης της άνοιας φέρνει στο φως πρόσφατη μελέτη του National University της Σιγκαπούρης.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Nutrition, Health and Ageing, δείχνει ότι η καθημερινή κατανάλωση τσαγιού μειώνει τον κίνδυνο άνοιας στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους κατά 50%. Μάλιστα, για όσους έχουν γενετική προδιάθεση για Αλτσχάϊμερ, μία κούπα τσάι την ημέρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο έως και 86%.

Η επιστημονική ομάδα κατέληξε στα συμπεράσματα αυτά μελετώντας 957 Κινέζους, ηλικίας 55 και άνω, για παραπάνω από δύο χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πράσινο τσάι θεωρείται ήδη ευεργετικό για την υγεία καθώς είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και πολυφαινόλες που βοηθούν στην πέψη, στην αντιγήρανση, αλλά και στην απώλεια βάρους.

]]>
0 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/tsai-anoia-18482/feed/
<![CDATA[Έρευνα: Στο Ιντερνετ από το νηπιαγωγείο τα Ελληνόπουλα…]]> http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/internet-nipiagogeio-18480/ http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/internet-nipiagogeio-18480/#comments +Mon, 20 Mar 2017 16:41:00 +0200 40 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/internet-nipiagogeio-18480/  Έρευνα: Στο Ιντερνετ από το νηπιαγωγείο τα Ελληνόπουλα…

]]>
 Έρευνα: Στο Ιντερνετ από το νηπιαγωγείο τα Ελληνόπουλα…

Ιδιαίτερα καλή φαίνεται ότι είναι η σχέση των Ελλήνων με το Διαδίκτυο, αφού σύμφωνα με έρευνα της Focus on Tech Life, το 68,6% κάνουν καθημερινή χρήση του Ίντερνετ. Συγκεκριμένα, το 77,6% των Ελλήνων σερφάρει στο Διαδίκτυο με οποιαδήποτε συχνότητα, ενώ το 31,5%, δηλαδή 1 στους 3, δήλωσε ότι επισκέπτονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε καθημερινή βάση. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στις ηλικίες 13-34 το ποσοστό αυτό φτάνει το 50%.

Επιπλέον, η μέση διάρκεια που οι Έλληνες χρήστες παραμένουν συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο αγγίζει τα 191 λεπτά. Συγκεκριμένα, στις ηλικίες 18-24 ο χρόνος αυτός φτάνει τις 4 ώρες την ημέρα, ενώ στις ηλικίες 65-74 η μέση διάρκεια είναι 2 ώρες. Όσον αφορά τη χρήση κινητών τηλεφώνων, 2 στους 3 Έλληνες, δηλαδή το 68,3%, διαθέτουν smartphone, ενώ 9 στους 10 αυτών είναι ηλικίας 13-24. Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι το 48,4% των Ελλήνων επιλέγουν να συνδεθούν στο Ίντερνετ μέσω του κινητού τους τηλεφώνου, ενώ στις ηλικίες 18-24 ετών το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο και συγκεκριμένα 85,5%.

Επιπλέον, το 45,2% των ερωτηθέντων, δηλαδή 1 στους 2 Έλληνες, δήλωσαν ότι κατεβάζουν διάφορες εφαρμογές στο κινητό τους τηλέφωνο, με πιο δημοφιλή αυτές που αφορούν στη κοινωνική δικτύωση (31,5%), χάρτες και μετακινήσεις (22,4%), παιχνίδια (22,2%), μουσική και βίντεο (20,8%) και ενημέρωση (18,7%). Συνεχίζοντας με τα ευρήματα της έρευνας, 2 στα 3 νοικοκυριά, δηλαδή το 67,7% έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, στο οποίο συνδέονται είτε μέσω του κινητού τους τηλεφώνου (58,3%), είτε μέσω laptop (49,9%), είτε μέσω του σταθερού τους ηλεκτρονικού υπολογιστή (35%).

Επιπλέον, από την έρευνα προκύπτει ότι 1 στα 4 νοικοκυριά -και συγκεκριμένα 916.000- διαθέτουν πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης. Στα νοικοκυριά με 4 μέλη και παραπάνω, η κατοχή συνδρομητικής τηλεόρασης φτάνει το 30,6%. Όσον αφορά τη σχέση των παιδιών με το Διαδίκτυο, 7 στα 10 Ελληνόπουλα, δηλαδή το 70,5%, που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό χρησιμοποιούν το Ίντερνετ. Η διείσδυση για ηλικίες 10-12 ετών είναι σημαντικά υψηλότερη, αφού το ποσοστό αυτό φτάνει το 84,1%.

Οι 3 δημοφιλέστερες συσκευές που χρησιμοποιούν τα παιδιά προκειμένου να σερφάρουν στο Διαδίκτυο είναι τα tablets (30,1%), τα laptop (24,8%) και οι σταθεροί υπολογιστές (21,9%).

Τέλος, και όπως προκύπτει από την έρευνα, 1 στα 6 παιδιά διαθέτει κινητό τηλέφωνο (17,2%). Συγκεκριμένα, το 3,2% που διαθέτουν συσκευή κινητής τηλεφωνίας είναι ηλικίας 6-9 ετών, ενώ σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό αυτό στις ηλικίες 10-12 ετών, αφού φτάνει το 35,5%.

Η έρευνα της Focus on Tech Life διενεργήθηκε την περίοδο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016.
]]>
0 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/internet-nipiagogeio-18480/feed/
<![CDATA[Η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στις ραδιοφωνικές & τηλεοπτικές συχνότητες της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης (πρόγραμμα).]]> http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/ert-imera-poiisis-18467/ http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/ert-imera-poiisis-18467/#comments +Sun, 19 Mar 2017 13:02:00 +0200 40 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/ert-imera-poiisis-18467/  Η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στις ραδιοφωνικές & τηλεοπτικές συχνότητες της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης (πρόγραμμα).

]]>
 Η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στις ραδιοφωνικές & τηλεοπτικές συχνότητες της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης (πρόγραμμα).

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συχνότητες της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης θα «γεμίσουν ποίηση» με συνεντεύξεις, απαγγελίες ποιημάτων, αφιερώματα και σπάνιο αρχειακό υλικό.
 
Ειδικότερα, στην ΕΡΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» με τον Γιώργο Δαράκη και τον Γιάννη Δάρρα θα φιλοξενηθεί ο ποιητής και δοκιμιογράφος Χάρης Βλαβιανός ενώ στην εκπομπή «Στάση ΕΡΤ» με τον Ανδρέα Ροδίτη και τη Σόνια Φίλη, καλεσμένος στο στούντιο θα είναι ο ποιητής και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων Γιώργος Χουλιάρας.
 
Η ΕΡΤ2 θα μεταδώσει από το Αρχείο της ΕΡΤ τα εξής ντοκιμαντέρ:
 
·        14:15 Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΕΛΑΛΗΣΕΝ: «Θεσσαλονίκη -  Μανόλης Αναγνωστάκης»
·        14:40 ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: «Οδυσσέας Ελύτης»
·        21:00 «ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ: 80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ»
 
Το πρόγραμμα του Ραδιοφώνου διαμορφώνεται ως εξής:
.
ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
·        08:00-09:00 Στην εκπομπή «Απολύτως σχετικό» (Ανδρέας Παπασταματίου - Στεφανία Χαρίτου) θα φιλοξενηθεί η ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ.
·        09:00-10:00 Η Ευαγγελία Μπαλτατζή συνομιλεί με την ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αλεξάνδρα - Ευτυχία Λουκίδου.
·        11:00-12:00 Στην εκπομπή «Ισορροπίες ανισορροπίες» (Μαρία Γεωργίου-Γιώργος Πίκουλας) θα φιλοξενηθεί ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος.
·        12:00-13:00 Η ​Έλενα ​Μαράκα θα έχει καλεσμένους στο στούντιο τους ποιητές  Κώστα Παπαγεωργίου, Δημήτρη Αγγελή και Λένα Καλλέργη. 
·        16:00-17:00 Στην εκπομπή «Κοσμοδρόμιο» η Σίσσυ Αρβανιτίδου και ο Δημήτρης Κοντογιάννης θα υποδεχθούν τον Χιλιανό ποιητή  JaimeSvart, που ζει στην Ελλάδα.
·        17:00-18:00 Με μια σημαντική αποκλειστικότητα εορτάζει την Ημέρα Ποίησης η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι» (Γιώργος Γιανναράκος, Μαίρη Βενέζη).
Συγκεκριμένα, θ’ ακουστούν για πρώτη φορά αποσπάσματα από το έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου, σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη, «Παραλλαγές σε μιαν αχτίδα». Συμμετέχουν οι: Φωτεινή Δάρρα, Κώστας Μακεδόνας, Αρετή Κετιμέ, Έλενα Σαλένκοβα και ηχορωδία Εν Φωκάς.
Την Ορχήστρα Viale Arti διευθύνει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου.
Παράλληλα, στην εκπομπή θα μιλήσουν, εκτός από τον συνθέτηΔημήτρη Παπαδημητρίου, ο Παναγιώτης Ροϊλός, καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου κατέχει την έδρα «Γιώργος Σεφέρης» και ο  Δημήτρης Γιατρομανωλάκης, καθηγητής στα τμήματα Κλασικών Σπουδών και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και ερευνητικός εταίρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.
·        18:00-19:00 Η εκπομπή «Υπεράνω πάσης υποψίας» (Εύη Ξυνού) θα φιλοξενήσει τον ποιητή Αλέξιο Μάινα.
·        22:00-23:00 Στη Βασιλεία Ζερβού μιλάει ο ποιητής και δημοσιογράφος Τάσος Καπερνάρος.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

·        08:00-09:00 Ο Δημήτρης Μεϊδάνης φιλοξενεί τον ποιητή και Αντιπρόεδρο της Εταιρείας Συγγραφέων Γιώργο Χουλιάρα.
·        11:00-12:00  Στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Παντζόγλου οι «Φωνές των ποιητών» μεταδίδεται αφιέρωμα στις φωνές των ανθρώπων που μας συγκίνησαν με τα ποιήματά τους.
·        12:00-13:00 Στην εκπομπή «Της μέρας τα γυρίσματα» η Λίτσα Τότσκα  φιλοξενεί τον ποιητή και εκδότη Γιώργο Χρονά.
·        14:00-15:00 Καλεσμένη στην εκπομπή της Βάνας Δαφέρμου η ποιήτρια Λένα Παππά.
·        15:00-16:00 «Ποίηση στην εκποίηση» στην εκπομπή του Πέτρου Δουρδουμπάκη.
·        16:00-17:00 Η Γιάννα Τριανταφύλλη έχει καλεσμένο τον ποιητή και δημοσιογράφο Σπύρο Κατσίμη.
·        17:00-18:00 «Όταν το ροκ συνάντησε την ποίηση» στις «Ροκ συναναστροφές» με τον Πάνο Χρυσοστόμου. Από τον Τζιμ Μόρισον μέχρι τον Θάνο Ανεστόπουλο και από τους Pink Floyd μέχρι το Νικόλα Άσιμο.
·        18:00-19:00 Ο Σιδερής Πρίντεζης και ο Νίκος Αϊβαλής έχουν καλεσμένο τον Βύρωνα Κριτζά, συγγραφέα του βιβλίου «Bob Dylan 100 τραγούδια», με αφορμή την απονομή του Βραβείου Νόμπελ στον Bob Dylan.
·        19:00-20:00 «Η κατάλληλη ώρα». Ογδόντα ένα χρόνια από τότε που ο Γιάννης Ρίτσος έγραψε τον «Επιτάφιο» και 59 από τότε που ο Μίκης Θεοδωράκης τον μελοποίησε. Ο Φώτης Απέργης αφηγείται στην εκπομπή του την ιστορία του έργου που υπήρξε εμβληματικό για την ποίηση αλλά και για το ελληνικό τραγούδι.
·        20:00-21:00 Στην εκπομπή της Έλενας Διάκου, 2 Νόμπελ.  Γιώργος Σεφέρης- Οδυσσέας Ελύτης, αλλά και πεζά κείμενα των ποιητών.
·        22:00-23:00 «Διακριτικές σχέσεις διεθνούς ρεπερτορίου» με μελοποιημένη    ποίηση και τον Νίκο Αϊβαλή να διαβάζει ποιήματα.
·        23:00-24:00 «Στις αγορές του Δεύτερου - Στις αγορές του κόσμου». Federico-Garcia Lorca. Από τα ποιήματά του βγαίνει το βαθύ τραγούδι της Ισπανίας, άλλα και οι ελληνικοί μύθοι  που έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο στο συμβολικό κόσμο του μεγάλου ποιητή. Θα συζητήσουν ο Άγγελος Σταθόπουλος με το συνθέτη Λουκά Θάνο για τη σχέση του ποιητή με το έργο του Αισχύλου («Ματωμένος γάμος» - «Επτά επί Θήβας»).

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
·         08:00-10:00 Ο Γιώργος Φλωράκης στο Α΄ μέρος «Όλων των πρωινών του Τρίτου» μεταδίδει ανάμεσα σε ανθισμένο μουσικό τοπίο (Πρώτη μέρα της Άνοιξης) σημαντικούς Έλληνες ποιητές να διαβάζουν ποιήματά τους.
·        10:00-12:00 στην εκπομπή «Όλα τα πρωινά του Τρίτου» ο Διονύσης Μαλλούχος θα φιλοξενήσει τη συγγραφέα, μεταφράστρια και κριτικό βιβλίου Κατερίνα Σχινά και τον ποιητή και δοκιμιογράφο Χάρη Βλαβιανό.
·        14:00-15:00 Ο Δημήτρης Τρίκας συνομιλεί στο στούντιο με τις ποιήτριες Ειρήνη Μαργαρίτη και Μαρία Φίλη.
·        16:00-16:30 Στο πλαίσιο των ζωντανών συναυλιών «Τρίτη και τρεις στο Τρίτο», στο στούντιο Ε΄ και στον απόηχο του ρεσιτάλ πιάνου της Λορέντας Ράμου με έργα Νίκου Σκαλκώτα η ποιήτρια Παυλίνα Παμπούδη διαβάζει έργα σημαντικών Ελλήνων ποιητών και το δικό της «Οι Έξι Μέρες».
·        16:30-18:00 Η Πέμη Ζούνη «Αναζητώντας τον απολεσθέντα ήχο» στην εκπομπή της Όλγας Παππά, μεταξύ άλλων, διαβάζει ποίηση που έχει αγαπήσει.
·        Στις 19:30 το Τρίτο Πρόγραμμα θα συνδεθεί απευθείας με την Παλαιά Βουλή και θα μεταδώσει την εκδήλωση «Ο ταχυδρόμος φέρνει γράμματα, ποιήματα», εκδήλωση με την οποία συνεορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης η Εταιρεία Συγγραφέων, η ΕΡΤ και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
·        23:00-24:00 Ο Πανταζής Τσάρας στην εκπομπή «Οι κλασικοί της τζαζ στο Τρίτο» θα φιλοξενήσει την ποιήτρια Μαρία Λαϊνά.
·         
KOSMOS
Οι παραγωγοί των εκπομπών στο ραδιόφωνο KOSMOS θα παρουσιάζουν όλη την ημέρα μελοποιημένη ποίηση από όλο τον κόσμο.
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από το Πρώτο, το Δεύτερο, το Τρίτο Πρόγραμμα, το KOSMOS και Τη Φωνή της Ελλάδας θα μεταδίδονται απαγγελίες ποιημάτων από την «Ανθολογία της Ελληνικής ποίησης – 20ός αιώνας, τόμος Δ΄ 1970-2000»
                                                              
EΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ
 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, η ΕΡΤ, η Εταιρεία Συγγραφέων και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία συνδιοργανώνουν στην Παλαιά Βουλή, στις 19:30, μια μεγάλη εκδήλωση που βασίζεται στην ανθολογία του ποιητή Ηλία Γκρή: «Ο ταχυδρόμος φέρνει γράμματα, ποιήματα».
 
Στην εκδήλωση, θ’ απευθύνουν χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων Δημήτρης Καλοκύρης, ο Πρόεδρος της ΕΡΤ Διονύσης Τσακνής και η Πρόεδρος των ΕΛΤΑ Ευφροσύνη Σταυράκη.
 
Την εκδήλωση προλογίζει και συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζανετάκος, ενώ το κουαρτέτο εγχόρδων L’ Anima θαερμηνεύσειέργα λόγιας μουσικής του Θωμά Μπακαλάκου.
 
Την ανθολογία, που εξέδωσαν τα ΕΛΤΑ και περιλαμβάνει 160 ποιητές, παρουσιάζει ο κριτικός λογοτεχνίας Αλέξης Ζήρας.
 
Ανθολογούμενα ποιήματά τους διαβάζουν ποιήτριες και ποιητές απ’ όλο το φάσμα της νεότερης ποίησης.
 
Την εκδήλωση θα μεταδώσει απευθείας το Τρίτο Πρόγραμμα
 
Η Εταιρεία Συγγραφέων θέσπισε την Ημέρα Ποίησης το 1998, επιλέγοντας για τον εορτασμό της την 21η Μαρτίου, πρώτη μέρα μετά την εαρινή ισημερία - αρχή της άνοιξης. Το 2001 η UNESCO, ύστερα από εισήγηση του τότε προέδρου της Εταιρείας Συγγραφέων πρέσβη Βασίλη Βασιλικού, υιοθέτησε την «Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης», αναθέτοντας στη χώρα μας να οργανώσει τον πρώτο διεθνή εορτασμό.
]]>
0 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/ert-imera-poiisis-18467/feed/
<![CDATA[To χρυσό παιδί μας χρυσός και στο Μπακού.]]> http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/petrounias-bakou-18457/ http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/petrounias-bakou-18457/#comments +Sun, 19 Mar 2017 08:01:00 +0200 40 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/petrounias-bakou-18457/  «Χρυσός» ο Πετρούνιας στο Μπακού 

]]>
 «Χρυσός» ο Πετρούνιας στο Μπακού 

Επτά μήνες μετά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ο Λευτέρης Πετρούνιας απέδειξε ότι παραμένει ο κορυφαίος του κόσμου στο αγώνισμα των κρίκων.

Στον πρώτο διεθνή αγώνα μετά την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη ο Έλληνας γυμναστής πήρε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο ενόργανης «AGF Trophy 2017», που διεξήχθη στο Μπακού, με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη να καταλαμβάνει την 5η θέση.

Ο Πετρούνιας κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο με χαρακτηριστική άνεση, συγκεντρώνοντας 15.466 βαθμούς, αφού εκτέλεσε για άλλη μία φορά εξαιρετικά το πρόγραμμά του με συντελεστή δυσκολίας 6.30, με τον «Ζορμπά» να ακούγεται για άλλη μία φορά από τα μεγάφωνα της επιβλητικής «Milli Gimnastika Arenasi».

Η βαθμολογία του, μετά την εκπληκτική του «προσγείωση» ήταν υψηλότερη από αυτή που έλαβε στον προχθεσινό προκριματικό (15.333 β.) κι άφησε στην δεύτερη θέση τον Ιάπωνα, Καζουγιούκι Τακέντα (14.766 β.) και στην τρίτη τον Ουκρανό, Γεβγκέν Γιουντένκοφ (14.233 β.).

Στον τελικό των κρίκων συμμετείχε και ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, ο οποίος πήρε την τιμητική 5η θέση με 13.800 βαθμούς (βαθμός εκτέλεσης: 8.100, βαθμός δυσκολίας: 5,70). 

Συγχαρητήρια μηνύματα στον Έλληνα γυμναστή

Συγχαρητήριο μήνυμα στον Λευτέρη Πετρούνια έστειλε, μέσω Twitter, ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. «Ακόμα μία διάκριση από τον Λ. Πετρούνια που συνεχίζει να μας προσφέρει μοναδικές χαρές. Συγχαρητήρια για το χρυσό στο παγκόσμιο της ενόργανης!» έγραψε ο κ. Τσίπρας με αφορμή την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο παγκόσμιο κύπελλο ενόργανης AGF Trophy 2017 από τον Έλληνα αθλητή.

Με ανάρτησή του στο Twitter συνεχάρη τον Λευτέρη Πετρούνια και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Λευτέρη Πετρούνια σε ευχαριστούμε που σήκωσες τη γαλανόλευκη ξανά στην κορυφή του βάθρου!» έγραψε ο πρόεδρος της Ν.Δ. στον προσωπικό του λογαριασμό, ανεβάζοντας μία σχετική φωτογραφία με τον Έλληνα πρωταθλητή στην πρώτη θέση στο βάθρο.

«Θερμά συγχαρητήρια στον πρωταθλητή ενόργανης γυμναστικής και κορυφαίο γυμναστή του πλανήτη στους κρίκους Λευτέρη Πετρούνια, που κατέκτησε την πρώτη θέση στο παγκόσμιο κύπελλο ενόργανης γυμναστικής που πραγματοποιείται στο Μπακού της Ρωσίας», απηύθυνε ο Τομέας Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ.

]]>
0 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/petrounias-bakou-18457/feed/
<![CDATA[Με αφορμή τις τελευταίες αλλαγές στο facebook. Από την Βένια Αδαμάκου.]]> http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/facebook-adamakou-18440/ http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/facebook-adamakou-18440/#comments +Fri, 17 Mar 2017 12:51:00 +0200 182 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/facebook-adamakou-18440/
Τα τελευταία χρόνια καλώς ή κακώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέληξαν να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Η τεχνολογία βαδίζει με ταχύτατους ρυθμούς για να καλύψει την ανάγκη μας για επικοινωνία κι εμείς την ακολουθούμε θαυμάζοντας συνεχώς τις νέες δυνατότητες που μας προσφέρει. Τα νέα μέσα επικοινωνίας μας έταξαν ανέξοδες βιντεοκλήσεις, μηνύματα και τηλέφωνα. Έτσι κι έγινε! Κάτι όμως στην πορεία για κάποιους από εμάς στράβωσε και άρχισε η κατάχρηση αυτών των υπηρεσιών, η αποξένωση και η απομόνωση.
]]>
 Με αφορμή τις τελευταίες αλλαγές στο facebook… Από την Βένια Αδαμάκου.

   Τα τελευταία χρόνια καλώς ή κακώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέληξαν να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Η τεχνολογία βαδίζει με ταχύτατους ρυθμούς για να καλύψει την ανάγκη μας για επικοινωνία κι εμείς την ακολουθούμε θαυμάζοντας συνεχώς τις νέες δυνατότητες που μας προσφέρει. Τα νέα μέσα επικοινωνίας μας έταξαν ανέξοδες βιντεοκλήσεις, μηνύματα και τηλέφωνα. Έτσι κι έγινε! Κάτι όμως στην πορεία για κάποιους από εμάς στράβωσε και άρχισε η κατάχρηση αυτών των υπηρεσιών, η αποξένωση και η απομόνωση.
 
   Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία αυτών των υπηρεσιών ήταν η δυνατότητα επικοινωνίας ανθρώπων από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, όμως πλέον ορισμένοι φτάνουν στο σημείο να επικοινωνούν ακόμα και όταν βρίσκονται στον ίδιο χώρο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης! Μένουν εγκλωβισμένοι στην ηλεκτρονική περσόνα που έχουν δημιουργήσει για τον εαυτό τους και χάνουν πραγματικές στιγμές με τους φίλους, την οικογένεια τους αλλά και ώρες απαραίτητες για ξεκούραση και χαλάρωση. Μέτρον άριστον έλεγαν οι αρχαίοι και δυστυχώς κάποιοι δεν ακολουθούν τη σοφή συμβουλή τους.
 
   Το facebook, το instagram, το twitter συνεχώς ανανεώνονται και φροντίζουν να κρατούν το ενδιαφέρον των χρηστών τους αμείωτο και κατά συνέπεια και τα κέρδη τους. Πρόσφατα το facebook έστρεψε το ενδιαφέρον του στην επικοινωνία μέσω εικόνων και ηχογραφημένων μηνυμάτων και άρχισε να θυμίζει έντονα το instagram. Το κείμενο παραμερίστηκε αφού χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να διαβάσει κάτι ο χρήστης, από το να παρατηρήσει μια εικόνα που συνοδεύεται με ένα αρκετά σύντομο γραπτό μήνυμα (κατά κόσμον memes).  Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας που όλο τρέχουμε και όλο δεν προλαβαίνουμε και το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται και στον τρόπο που επικοινωνούμε. Συντομία και περιεκτικότητα είναι τα χαρακτηριστικά του νέου τρόπου ανταλλαγής μηνυμάτων.
 
   Πώς βρίσκουμε χρόνο όμως καθημερινά για να ελέγχουμε τις ειδοποιήσεις στα προφίλ μας παρά την κούραση μας και το πιεσμένο μας πρόγραμμα; Θα μου πεις πως την ώρα που τα ελέγχουμε ξεκουραζόμαστε, ξεφεύγουμε και ηρεμούμε. Θα συμφωνήσω! Οι δημοσιεύσεις βέβαια, δεν μας προκαλούν πάντα αισθήματα ευτυχίας και γαλήνης. Ειδήσεις για θανάτους, κακοποιήσεις ζώων, οικονομικά προβλήματα, αγγελίες για εργασία, δημοσιεύσεις με ταξιδιωτικά πακέτα που θα θέλαμε να κλείσουμε και δεν προλαβαίνουμε ή δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, περνούν μπροστά από τα μάτια μας και μας βάζουν σε σκέψεις...   
 
   Πέρα από τα προβλήματα που μας παρουσιάζονται όμως, μας επηρεάζει και το γεγονός ότι στο  διαδίκτυο η ζωή των χρηστών παρουσιάζεται τέλεια, χωρίς προβλήματα. Πιάνουμε τον εαυτό μας να αναρωτιέται γιατί να μην είναι και η δική μας ζωή έτσι. ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ! Η πραγματικότητα δεν ταυτίζεται απαραίτητα με ότιδηποτε παρουσιάζεται ηλεκτρονικά και λεω με σιγουριά ότι οι πραγματικά ευτυχισμένες στιγμές δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι  άνθρωποι όταν βίωνουν την ευτυχία, δεν έχουν την ανάγκη να μετρήσουν τη χαρά τους σε λάικ! Τη βιώνουν αθόρυβα μακριά από όλα τα αδιάκριτα βλέμματα και κρατούν τις στιγμές για αυτούς. Είναι ξεχωριστές στιγμές, ανεπανάληπτες, είναι οι δικές τους στιγμές!
 
   Φυσικά και δεν μπορούμε να  ακυρώσουμε τη χρησιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δεν πρέπει να μένουμε πίσω από την εποχή μας. Πρέπει όμως, να εξετάζουμε ό,τι νέο μας παρουσιάζεται και να μην το δεχόμαστε αβίαστα.  Η τεχνολογία μας έδωσε τα εργαλεία και είναι στο χέρι μας να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά ωστέ να μας εξυπηρετούν και όχι να τα υπηρετούμε!    
 
TAGS: #kulturosupa #κουλτουρόσουπα #VeniaAdamakou #ΒένιαΑδαμάκου #Facebook #socialmedia #σωστήχρήση #memes 
]]>
0 http://kulturosupa.gr/index.php/ayta-kai-alla/facebook-adamakou-18440/feed/